Botany Rolling Tray

$ 34.00 $ 50.00

Custom brass ashtray.

5.00" x 3.75" x 0.65"